Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Regionální noviny Boskovicko 27. 3. 2007
 

Ve Voděradech si zahráli i začátečníci


 Kroužek stolního tenisu při SRPŠ Voděrady uspořádal turnaj pro začínají­cí mladé hráče. Sešla se třicítka star­tujících, pro víc než polovinu z nich to bylo první turnajové setkání v živo­tě. Desítku místních žáků doplnili zá­stupci z Letovic, Zbraslavce, Boskovic, Kunštátu a Petrovic. Šest stolů umož­nilo sehrát každému účastníkovi mi­nimálně jedenáct zápasů, takže děti si užily opravdu dosyta.

 O pořadí šlo až ve druhé řadě, mnozí hráči se učili nejen poprvé zá­pas počítat, ale nezřídka i vůbec tre­fit stůl. Přesto alespoň pořadí prvních čtyř: l. Michal Štěpán z Letovic, 2. Jiří Tenora z Kunštátu, 3. Martin Foret, 4. Pavel Hrdý. 

 

Této příležitosti rád využívám i ja­ko předseda okresního svazu stolního tenisu, abych poděkoval obecně všem rodičům i ostatním dobrovolným pra­covníkům, kteří se o náš stolně teniso­vý potěr starají. Pokud jim vydrží elán i do budoucna, nemuselo by to s na­ším sportem vypadat vůbec špatně.

VLADIMÍR ŠVANCARA
 
 

Obrazek