Jdi na obsah Jdi na menu
 


Okresní turnaj mládeže Petrovice 2009

26. 12. 2009

 V sobotu 14. listopadu uspořá­dala TJ Sokol Petrovice v le­tošním ročníku první okresní bodovací turnaj ve stolním tenisu mládeže. Sešlo se padesát účastníků soutěže a v průběhu dne hráli svá utkání v pěti ka­tegoriích. V jednotlivých ka­tegoriích zvítězili:

 

 Žákyně:

 

 1. Švancarová Veronika (Zbraslavec),

 

 2. Zemánková Veronika (Boskovice),

 

 3. Sedláčková Pavla (Oleš­nice),

 

 4. Švancarová Markéta (Zbraslavec).

 

 Nejmladší žactvo:

 

 1. Kadlíček Michal (Moravská Slávia Brno),

 

 2. Švancarová Markéta (Zbraslavec),

 

 3. Koumar Jiří (Petrovice),

 

 4. Vylášek Libor (Petrovice).

 

 Mladší žactvo:

 

 1. Švancarová Veronika (Zbraslavec),

 

 2. Zachoval Vojtěch (Letovice),

 

 3. Zemánková Veronika (Boskovice),

 

 4. Horváth Tomáš (Boskovice).

 

 Starší žactvo:

 

 1. Krása Petr (Zbraslavec),

 

 2. Koudelka Petr (Křetín),

 

 3. Peterka David (Svitávka)

 

 4. Foret Martin (Letovice)

 

 Dorost:

 

 1. Krása Petr (Zbraslavec),

 

 2. Maresch Michal (Křetín),

 

 3. Novotný Jan (Letovice),

 

 4. Koudelka Ladislav (Křetín).

 

 Z výsledků je zřejmé, že nej­větších úspěchů dosahují od­díly z větších měst a oddíly s dlouhodobou tradici, jako jsou Boskovice, Letovice, Zbrasla­vec nebo Křetín, a to zejména v těch věkově vyšších kategori­ích.

 

 Potěšitelná je však i ta sku­tečnost, ze místní TJ Sokol Pe­trovice, který ne tak dávno obnovil svoji činnost a v okresních soutěžích už hrají čtyři družstva dospělých, se aktivně věnuje i mládeži, což dokazuje umístění hráčů Pet­rovic v kategorii nejmladších žáků, kde mezi 11 účastníky obsadili 3. až 5. a 7. místo. Hráči Koumar Jiří a Vylášek Libor si to spolu rozdali 0 třetí místo v pětisetové bitvě, když v kon­covce byl úspěšnější výsled­kem 12:10 Jirka Koumar. (viz snímek)

 

 V příští sezóně však po­stoupí o kategorii výše a věříme, že na jejich místa nastoupí v tomto turnaji 5. a 7. Jakub Novohradský a Blažek Kryštof.

 

 Nutno se však zmínit 0 sku­tečnosti, že 1. místo v této ka­tegorii získal hráč Moravské Slávie Brno Michal Kadlíček, který- však trénuje ve zcela ji­ných podmínkách a ukázal, jaké rezervy mají ještě mladí hráči na okrese Blansko. Škoda že vázne komunikace hraničící s neochotou mezi nejlepším oddílem okresu CKD Blansko a těmi snaživými ostatními oddíly.

 

 Závěrem je nutné poděkovat zejména Obecnímu úřadu Petrovice za materiální a or­ganizátorskou pomoc, dále pořadatelům z TJ Sokol Pet­rovice a jejich sponzorům, kteří i v ekonomicky nepříz­nivé době mladé stolní tenisty potěšili drobnými dárky.

 

 Věříme, že tento pohybově náročný sport se bude v dneš­ní počítačové době dále rozvíjet a tzv. gaučink nebude mít mezi mladými místo.

 

 Vylášek Josef    

 

Obrazek